OVH Community, your new community space.

HyperVM & Xen-kernel


ikkebennerat
03-05-10, 14:47
Hoi

Dit is mijn eerste post hier.

Om HyperVM werkend te krijgen op een machine van OVH is wat creativiteit nodig.

1) CentOS installeren

Installeer volgens de methode van Jesper CentOS op de server.

LET OP!!!! Je moet een gedeelte van de schijf alleen maar als LVM configureren en hierin geen Logical Volume maken.(zeg 3/4 van je totale disk ruimte)
Dit gebruikt HyperVM als ruimte om de VM's te maken. (actual disk space voor de VM's)

Kies hierbij de optie "Virtualisation".
(http://forum.ovh.nl/showthread.php?t=211)

hierna zou de laatste Xen-kernel van CentOS geladen moeten zijn

2) HyperVM installeren

als eerste gaan we SeLinux uit zetten (SELINUX=disabled)

# vim /etc/sysconfig/selinux

(afsluiten met :wq! of je edit dit met de nano editor)

herstart de server.

na opnieuw zijn ingelogged, kijken we eerst na of dat SeLinux is uitgeschakeld:
# setenforce 0

# wget http://download.lxcenter.org/downloa...tall-master.sh
# chmod +x hypervm-install-master.sh
# ./hypervm-install-master.sh --virtualization-type=NONE

Hierna wijzigen we de standaard Firewall instellingen van CentOS:

# iptables -I RH-Firewall-1-INPUT -p tcp --dport 8888 -j ACCEPT
# iptables -I RH-Firewall-1-INPUT -p tcp --dport 8887 -j ACCEPT

nu moeten we een paar symlinks gaan wijzigen in /boot:

# cd /boot
# rm -rf hypervm-xen-initrd.img
# rm -rf hypervm-xen-vmlinuz
# ln -s initrd-2.6.18-164.el5xen.img hypervm-xen-initrd.img
# ln -s vmlinz-2.6.18-164.el5xen hypervm-xen-vmlinuz

Start hierna apache met het volgende commando

service httpd restart;chkconfig httpd on

en voilla, HyperVM werkt met de XEN-kernel.