OVH Community, your new community space.

[HOWTO] Plesk mail tweede SMTP poort instellen


Morphie
29-12-09, 09:52
ook een manier...... makkelijker dan de mijne ook.

Scriptman
28-12-09, 03:28
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp --dport 26 -j REDIRECT --to-port 25

Dit gebruik ik in Debian om poort 26 door te linken naar poort 25.

Morphie
05-12-09, 18:27
Het komt voor (is zelfs meestal het geval) dat de provider poort 25 blockt voor buiten het eigen netwerk.

om dit op te lossen dien je een tweede SMTP poort aan te maken.
Mensen die plesk gebruiken kunnen dit doen door:

log in op je server met gebruiker root:

Code:
cd /etc/xinetd.d
in deze map staat een file smtp_psa

kopieer dit bestand naar smtp_psa_alt
Code:
cp smtp_psa smtp_psa_alt
wijzig de eerste regel

in plaats van SMTP zet je neer smtp_psa_alt
eerste regel ziet er dus als volgt uit
Code:
services smtp_psa_alt
wijzig vervolgens /etc/services
Code:
nano /etc/services
zoek de regels smtp 25/tcp mail en smtp 25/udp mail op
zet onder deze twee regels de volgende regels:
Code:
smtp_psa_alt 5025/tcp mail
smtp_psa_alt 5025/udp mail
herstart de xinterd service

Code:
 /etc/init.d/xinetd restart
om nu te controleren of de service ook op de andere poort draaid typ je hetvolgende
Code:
netstat -anp | grep xinetd
je ziet nu dat de service op poort 25 draaid en op poort 5025 (OVH gebruikt in alle manuals deze poort voor eigen services)

Mochten er vragen of opmerkingen zijn hoor ik dity graag