OVH Community, your new community space.

Bandwidth (options): an explanation


OVH-Updates
11-12-13, 11:13
VERTALING

Bandbreedte (opties): een uitleg van Octave
Hallo,

Wij gaan 3 types OVH bandbreedte aanbieden voor intensief gebruik van ons netwerk. Op servers met 1 Gbps conectie, zult u in staat zijn om 1 Gbps bandbreedte te gebruiken, in plaats van 300 Mbps/400 Mbps, en op servers met 10 Gbps connectie, zult u in staat zijn om 1 Gbps/2 Gbps/3 Gbps in plaats van 500 Mbps te gebruiken.
De 3 types bandbreedte zijn:

A) Burstable
1 Gbps voor €150/Maand
2 Gbps voor €290/Maand
3 Gbps voor €430/Maand

B) Premium
1 Gbps voor €400/Maand
2 Gbps voor €780/Maand
3 Gbps voor €1160/Maand

C) Gold
1 Gbps voor €800/Maand
2 Gbps voor €1570/Maand
3 Gbps voor €2340/Maand

Er zijn geen wijzigingen voor het inkomende dataverkeer. Ongeacht het type bandbreedte, zult u ons hele wereldwijde netwerk gaan gebruiken. Er zijn geen beperkingen. U zult ook allen profiteren van Anti-DDoS bescherming op basis van het hele netwerk van inkomend verkeer.
Op het uitgaande dataverkeer, om de 3 types bandbreedte te leveren, hebben we 3 sub-netwerken gebouwd in elk datacenter, binnen onze hoofdnetwerk.
Dit stelt ons in staat om de links tussen OVH en het internet te verbinden in een andere en meer directe/kortere manier, en dus om de bandbreedte te produceren op verschillende kosten per Mbps. En in geval van een defect aan een van de sub-netwerken, zal het wereldwijde netwerk al het dataverkeer overnemen.
Burstable bandbreedte
In plaats van het gehele OVH netwerk met al zijn optimalisaties te gebruiken, wordt het uitgaande verkeer doorgestuurd naar 2 routers van het Burstable subnetwerk. De transit providers en de peering links worden direct aangesloten op deze 2 routers. Elk datacenter heeft een Burstable netwerk verbonden met 2 of 3 PoP's (Points of Presence).
SBG = Parijs/Frankfurt transit + peering in Europa
RBX = Parijs/Amsterdam transit + peering in Europa
GRA = Parijs/London transit + peering in Europa
BHS = New York/Chicago/Montreal transit + peering in USA/Canada


Transit providers:
Cogent, (we zijn in onderhandeling met 3 andere transit providers).

Premium bandbreedte
In plaats van het gehele OVH netwerk met al zijn optimalisaties te gebruiken, wordt het uitgaande dataverkeer doorgestuurd naar 2 routers van het Premium subnetwerk. De transit providers en de peering links worden direct aangesloten op deze 2 routers. Elk datacenter heeft een Premium netwerk verbonden met 2 of 3 PoP's:
SBG = Parijs/Frankfurt transit + peering in Europa/USA/Canada
RBX = Parijs/Amsterdam transit + peering in Europa/USA/Canada
GRA = Parijs/Londen transit + peering in Europa/USA/Canada
BHS = New York/Chicago/Montreal transit + peering in Europa/USA/Canada

Transit providers:
Cogent, Tata, Level 3, Global Crossing, Seabone, NTT, Telia, Opentransit, T-System.
Gold bandbreedte
Het gehele OVH netwerk wordt gebruikt met al zijn optimalisaties, ongeacht de bestemming:
Transit in Europa/VS/Canada (20 PoP's wereldwijd)
Peering in Europa/VS/Canada (20 PoP's wereldwijd)
Transit providers: Alle (20 PoP's wereldwijd)
Cogent, Tata, Level 3, Global Crossing, Seabone, NTT, Telia, Opentransit, T-System.

Indien er iets niet duidelijk is, laat het ons svp weten!

Met vriendelijke groet,

Octave

OVH-NL
11-12-13, 10:33
Hello,

We will be offering 3 types of bandwidth on OVH servers for intensive use of the network. On servers with 1 Gbps connections, you will be able to use 1 Gbps bandwidth instead of 300 Mbps/400 Mbps, and on servers with 10 Gbps connections, you will be able to use 1 Gbps/2 Gbps/3 Gbps instead of 500 Mbps.

The 3 types of bandwidth are:

A) Burstable
1 Gbps at 150/month
2 Gbps at 290/month
3 Gbps at 430/month

B) Premium
1 Gbps at 400/month
2 Gbps at 780/month
3 Gbps at 1160/month

C) Gold
1 Gbps at 800/month
2 Gbps at 1570/month
3 Gbps at 2340/month

There are no changes to the inbound traffic. Regardless of the type of bandwidth, you will be using our entire global network. There are no limitations. You will also all benefit from Anti-DDoS protection based on the entire network of inbound traffic.

On the outbound traffic, to provide the 3 types of bandwidth, we have built 3 sub-networks in each datacentre, within our main network.

This enables us to connect the links between OVH and the internet in a different and more direct/shorter manner, and thus to produce the bandwidth at different costs per Mbps. And in the event of failure of one of the sub-networks, the global network will takeover all of the traffic.

Burstable bandwidth.
Instead of using the entire OVH network with all of its optimisations, the outgoing traffic is redirected to 2 routers of the Burstable sub-network. The transit providers and the peering links are directly connected on these 2 routers. Each datacentre has a Burstable network connected to 2 or 3 PoPs.

SBG = Paris/Frankfurt transit + peering in Europe
RBX = Paris/Amsterdam transit + peering in Europe
GRA = Paris/London transit + peering in Europe
BHS = New York/Chicago/Montreal transit + peering in USA/Canada

Transit providers:
Cogent (we are negotiating with another 3 transit providers)

Premium bandwidth
Instead of using the entire OVH network with all of its optimisations, the outgoing traffic is redirected to 2 routers of the Premium sub-network. The transit providers and the peering links are directly connected on these 2 routers. Each datacentre has a Premium network connected to 2 or 3 PoPs:

SBG = Paris/Frankfurt transit + peering in Europe/USA/Canada
RBX = Paris/Amsterdam transit + peering in Europe/USA/Canada
GRA = Paris/London transit + peering in Europe/USA/Canada
BHS = New York/Chicago/Montreal transit + peering in Europe/USA/Canada

Transit providers:
Cogent, Tata, Level 3, Global Crossing, Seabone, NTT, Telia, Opentransit, T-System.

Gold bandwidth
The entire OVH network is used with all of its optimisations, regardless of the destination:
transit in Europe/USA/Canada (20 PoPs around the world)
peering in Europe/USA/Canada (20 PoPs around the world)

Transit providers: All (20 PoPs around the world)
Cogent, Tata, Level 3, Global Crossing, Seabone, NTT, Telia, Opentransit, T-System.

If anything is not clear, please let us know!

Regards,

Octave