OVH Community, your new community space.

[HOWTO] "Van 0 naar uw eigen DNS"


Jesper
10-04-09, 13:13
Dit was mijn tutorial, vragen stellen kan altijd!
Ik zal af en toe even wat updates doen, dus mijn posts editten, maar er zitten naar mijn weten geen fouten in, en de images kun je terugvinden op: http://www.x-softhosting.nl/projects/tutorial/dnshowto/


Nogmaals:

Vragen kun je stellen in het volgende topic:
http://forum.ovh.nl/showthread.php?t=80Mijn excuus voor het zoveer wisselen van Domeinen, maar zoals jullie allemaal weten, elk gebruikt IP en Domein, moet je natuurlijk naar je eigen IPs en Domein zetten

Jesper
10-04-09, 13:12
-- Domein verplaatsen & rDNS instellen in je Manager --

Nou, log maar in, selecteer je domein, Klik op Domeinen & DNS, klik op DNS Server -> modificeren

In de nieuwe pagina vul je in:
Je 2 nameservers; zodra je die invult vraagt hij direct om de gluerecords, en vraagt dus om je IP adressen, vul die in .

Bijv.)
ns1.domein.tld 99.99.99.99
ns2.domein.tld 99.99.99.100
(We gebruiken weer even x-soft.ovh.nl voor het plaatje)


Nu maar afwachten,
Dit proces wat zich voordoet totdat het domein bekend is heet propageren.

Sidn doet eens in de 2 uur een nl-zonefile update, dus dan is je server adres "bekend" in nederland, maar nog niet altijd goed te bereiken, want niet iedere registrar/dns server update elke 2 uur, dus als je er max. 12 uur op wacht, zal iedereen je server weten te vinden

Hierna ga je naar je Server in de manager -> Diensten -> Reverse IPv4 -> Modificeren een reverse IPv4
Stel het volgende in (Als voorbeeld weer x-soft.ovh, verander dit natuurlijk altijd in je eigen domein!)
(Verander je IP ook GOED, Je eerste IP wordt dus server1, en je 2e IP ns2)


Jesper
10-04-09, 13:12
-- NameServers bekend maken bij SIDN, en kijken of zich fouten voordoen, en deze verhelpen --

Ga naar: http://www.sidn.nl/ace.php/c,727,588...ver_check.html

Vul bovenaan je domein in, domein.tld.
Hieronder ns1.domein.tld hiernaast het 1e IP van je server.
daaronder ns1.domein.tld hiernaast het 2e IP van je server.

Voorbeeld:
locx.nl
ns1.locx.nl 94.23.150.100
ns2.locx.nl 94.23.150.101

Het volgende rapport rolt er uit:Code:
Errors=0, Warnings=1, Informational=2 

** Summary: ACCEPTED locx.nl.
 - Only one warning reported.

** Full check report:

* general reports
 Warning: all specified name servers are on sub-net 94.23.150.0/24
  It is advisable to have at least one name server on a different network;
  when one network is unavailable, the other name servers will continue to serve
  the world. See TE.4
Deze Error mag je geheel negeren, want deze krijg ik omdat ik 3 IPs aan mijn server heb hangen, 1 voor hosting, en 2 voor DNS die beide in hetzelfde subnet zitten, normaal bij 2 IPs krijg je deze error niet :)

* primary name server "ns1.locx.nl."
 Info: name server looks correctly configured.

* secondary name server "ns2.locx.nl."
 Info: name server looks correctly configured.

** DNScheck 4.2.6, 2009/04/07 15:32:28 CEST+0200
Zoals je ziet, staat hier ACCEPTED locx.nl.
Dit betekent dat je groen licht hebt om je domein over te plaatsen naar je eigen server

Jesper
10-04-09, 13:10
-- Master Zone editten --
Ga naar Webmin, poort 10000

Klik op Servers -> BIND -> Kijk bij Existing DNS Zones, naar je Domein.
(bijv.)


Klik hierop -> Klik op Edit Records File.


Je ziet een soort tekstvak met je records...

Als dit er al in staat NIET toevoegen!
Staat dit er nog niet in: Toevoegen! pas domein.tld aan (en let op de A records, moeten exact gelijk blijven zoals je bij het begin hebt gedaan!!!)
Code:
domein.tld.	IN	NS	ns1.domein.tld.
domein.tld.	IN	NS	ns2.domein.tld.
ns1.domein.tld.	IN	A	Je 1e IP
server1.domein.tld.	IN	A	Je 1e IP
ns2.domein.tld.	IN	A	Je 2e IP
En Ja, het puntje achter alles moet, omdat dit een absoluut adres is!

Als dit aangepast is, klik je op Save, Apply Zone, en dan op Stop Bind, Start Bind!

Jesper
10-04-09, 13:10
-- ISPconfig instellen --
Ga naar je ip:81

dus: http://:81/
log in met
user: admin
pw: admin

Maak een domein aan, en stel alles goed in zoals je wilt en Herhaal "DNS klaarmaken voor gebruik" om te kijken of je instellingen nog goed staan nadat je ISPconfig hebt geconfigged.

Jesper
10-04-09, 13:09
-- DNS klaarmaken voor gebruik --

Surf naar http://:10000/


1) Klik op Servers -> BIND.

2) In BIND klik je op -> Module Config (boven)

Zoek

Code:
[~]

Zone file options
Serial number style: (X)Running number ( )Date based (YYYYMMDDnn) ( )Unix time 

[~]
Standaard staat deze op Running number, wijzig dit naar Date Based
Code:
[~]

Zone file options
Serial number style: ( )Running number (X)Date based (YYYYMMDDnn) ( )Unix time 
[~]


3) Ga terug naar BIND, klik op "Apply Configuration", "Stop Bind", dan "Start Bind'4) Ga naar: Zone Defaults

Zoek: Refresh Time.
Verander de Refresh time [10800] in [14400]

Zoek:
Default email address
Default nameserver for master domains (X)System hostname (hostname.tld) ( ) [ ]

Verander dit in:
Default email address [Vul hier je email in]
Default nameserver for master domains ( )System hostname (hostname.tld) (X) [ns1..tld] (Zonder <>, en TLD = je extensie)


Zoek:
Default zone settings []
Allow transfers from.. (X)Default ( )Listed ..
Maak hiervan ()Default (X)Listed ..
Vul in het textveld daaronder het volgende in:
(Je eerste IP, zonder <>)
(Je tweede IP, Zonder <>)5)
Ga terug naar BIND, en klik op Miscellaneous Options.


Zoek:
Do full recursive lookups for clients? Yes No (X)Default
Allow multiple CNAME aliases for one name? Yes No (X) Default Fetch glue records? Yes No (X)Default
Set authorative AA bit on responses? Yes (X)No Default

Verander dit in:
Do full recursive lookups for clients? (X)Yes No Default
Allow multiple CNAME aliases for one name? Yes No (X) Default Fetch glue records? (X)Yes No Default
Set authorative AA bit on responses? Yes (X)No Default

En klik op save als het goed staat.Klaar. Je bent weer bij BIND, klik op "Apply Configuration", "Stop Bind", dan "Start Bind'


Jesper
10-04-09, 13:09
-- ISPconfig2 Installeren --


Je doet dit volgens de volgende manual
http://ispconfig.com/manual_installation.htm

Code:
wget http://prdownloads.sourceforge.net/ispconfig/ISPConfig-2.2.31.tar.gz
Code:
tar -xzvf ISPConfig*.tar.gz
Code:
cd /install_isp*
Code:
./setup
Afwachten...... en de setup verder volgen (zie manual!)

Bij stap 7 gebruik je N, en bij Stap 8 ook!
Als ISPconfig vraagt om je hostname en domein vul je in:
-Bij hostname: server1
-Bij domein: domein.tld

Jesper
10-04-09, 13:08
-- Hostname goed instellen --

Nu webmin klaar is voor gebruik, gaan we die direct gebruiken!

Ga naar Networking -> Network Configuration
Dan klik je op Hostname and DNS Client, en verander je bij Hostname, je Hostname in ServerX (waarbij X het nummertje is dat je wilt)
Ik gebruik server1 om aan te tonen dat dit de eerste server is die "ik" bezit.
klik op save.

Nu ga je bij Centos het volgende doen:
* Login met putty
* cd /etc/sysconfig/
* nano network
* Zoek: [Valt niet te missen :-P]
Code:
HOSTNAME=(iets, waarhschijnlijk serverX)
NETWORKING_IPV6=yes (of no)
NETWORKING=yes
* Verander het in:
Code:
HOSTNAME=serverX. (Waarbij X het nummer is dat je wilt, pak dit logisch aan door je eerste server server1 te noemen, je 2e server2 etc.)
NETWORKING_IPV6=yes (Als dit no is)
NETWORKING=yes
  * Save het door op control+X, y, enter te drukken
  * Reboot -f
Bij Debian doe je je:
Code:
  * hostname (output moet serverX zijn, bv. server1)
  * hostname –fqd (output moet serverX.domein.tld zijn)
Is dit niet het geval, dan:
  * hostname serverX.domein.tld (bv. server1.domein.tld)
Werk dit niet, zie dan hieronder, werkt het wel, doe dan het volgende.
  * /etc/init.d/hostname.sh
  * Reboot -f

Werk hostname serverx.domein.tld niet,
  * nano /etc/hostname, vervang je hostname hier door serverx.domein.tld
  * Save het door op control+X, y, enter te drukken
  * /etc/init.d/hostname.sh
  * Reboot -f
**Overig, Terug in webmin**
Ik ga er vanuit dat je al je 2e IP hebt toegekend aan Eth0, zoniet kan je dit doen door te klikken op: Network Interfaces -> Eth0 -> Add virtual interface.

Jesper
10-04-09, 13:07
-- Webmin Installeren --

1) Download webmin
Code:
wget http://kent.dl.sourceforge.net/sourceforge/webadmin/webmin-1.470.tar.gz
2) Uitpakken van de Tar.gz
Code:
gunzip webmin-1.470.tar.gz
tar xf webmin-1.470.tar
cd webmin-1.470
./setup.sh /usr/local/webmin
of

Code:
tar xzvf webmin-1.470.tar.gz
cd webmin-1.470
./setup.sh /usr/local/webmin
3)De Installatie

Code:
ispconfig:~/webmin-1.470# ./setup.sh /usr/local/webmin
***********************************************************************
*      Welcome to the Webmin setup script, version 1.470    *
***********************************************************************
Webmin is a web-based interface that allows Unix-like operating
systems and common Unix services to be easily administered.

Installing Webmin from /root/webmin-1.470 to /usr/local/webmin ...

***********************************************************************
Webmin uses separate directories for configuration files and log files.
Unless you want to run multiple versions of Webmin at the same time
you can just accept the defaults.

Config file directory [/etc/webmin]: --> enter
Log file directory [/var/webmin]: --> enter

***********************************************************************
Webmin is written entirely in Perl. Please enter the full path to the
Perl 5 interpreter on your system.

Full path to perl (default /usr/bin/perl): --> enter

Testing Perl ...
Perl seems to be installed ok

***********************************************************************
Operating system name:  Debian Linux
Operating system version: 5.0

***********************************************************************
Webmin uses its own password protected web server to provide access
to the administration programs. The setup script needs to know :
 - What port to run the web server on. There must not be another
  web server already using this port.
 - The login name required to access the web server.
 - The password required to access the web server.
 - If the webserver should use SSL (if your system supports it).
 - Whether to start webmin at boot time.

Web server port (default 10000):
Login name (default admin): root
Login password: je_root_password
Password again: je_root_password
Use SSL (y/n): n
Start Webmin at boot time (y/n): y
***********************************************************************
Copying files to /usr/local/webmin ..
..done

Creating web server config files..
..done

Creating access control file..
..done

Inserting path to perl into scripts..
..done

Creating start and stop scripts..
..done

Copying config files..
..done

Configuring Webmin to start at boot time..
Created init script /etc/init.d/webmin
..done

Creating uninstall script /etc/webmin/uninstall.sh ..
..done

Changing ownership and permissions ..
..done

Running postinstall scripts ..
..done

Attempting to start Webmin mini web server..
Starting Webmin server in /usr/local/webmin
Pre-loaded WebminCore
..done

***********************************************************************
Webmin has been installed and started successfully. Use your web
browser to go to

 http://ispconfig.goedkopeircd.nl:10000/

and login with the name and password you entered previously.

ispconfig:~/webmin-1.470# exit

Jesper
10-04-09, 13:07
-- Verbinding maken --
1)
Download PuTTY.

2)
Vul je IP in bij Host Name


3) Klik op Open

4) PuTTY vraagt of je de host vertrouwd, kies Yes.


5) PuTTY Vraagt om je Login;
Vul deze in, en daarna je wachtwoord.

6)Gefeliciteerd, je bent ingelogd

Jesper
10-04-09, 13:05
-- DNS Records aanmaken --

Je moet de volgende records aanmaken.

Bij je registrar*: (In de OVH manager kan dit Via Domein & DNS, dan op DNS Zone klikken)
A record met: naam ns1. en IP
A record met: naam ns2. en IP
A record met: naam server1. en IP

*) Kun je dit niet, adviseer ik je je domein te verhuizen naar waar het wel kan (transip.nl bijvoorbeeld) of nameservers te wijzigen naar een andere dns, waar je die records kan aanmaken!

Voorbeeld:
(x-soft.ovh, werkt niet, maar het gaat om het idee )

LET OP! DE IPS 99.99.99.99 EN 99.99.99.100 MOET JE NATUURLIJK VERANDEREN IN JE EIGEN IP ADRESSEN!
Jesper
10-04-09, 13:05
Voor vragen help ik hier: http://forum.ovh.nl/showthread.php?t=80

Welkom bij mijn tutorial over het aanmaken van je eigen nameservers

Ik ga het volgende gebruiken
-Een Debian Lenny (5.0) Server met:
-ISPconfig2 en om het gemakkelijk te maken voor iedereen zal ik hierop:
-Webmin installeren, en vanuit daar alles aanmaken.
-Een .nl domein [Goedkopeircd.nl]
-PuTTY(Homepage: klik!) Direct Download: (Klik!)

Wat ga ik doen?
0) DNS Records instellen.
1) Verbinding maken.
2) Webmin Installeren.
3) Hostname goed instellen.
4) ISPconfig Installeren.
5) ISPconfig instellen.
6) DNS klaarmaken voor gebruik.
7) Master Zone editten.
8) NameServers bekend maken bij SIDN, en kijken of zich fouten voordoen, en deze verhelpen.
9) Domein verplaatsen.

In welke staat verkeerd de "test"server op dit moment?
-De server is gewoon clean, met alle benodigde websoftware (Apache, Php, MySQL, Email, Bind etc.)Dit is een TUTORIAL/HOWTO
Gelieve GEEN reacties plaatsen (offtopic etc.) zodat het topic onoverzichtelijk wordt, een bedankje mag natuurlijk altijd! ;-)

Vragen?
Stel ze gerust!

Oke, we gaan beginnen