OVH Community, your new community space.

mom: v1.4.5: This session id is not valid or expired :


a2499862
02-05-11, 22:10
Direct na het inloggen met MoM versie 1.4.5 verschijnt steeds de melding: "This session id is not valid or expired : handle-ovh-e972d38a54c3b43713f3b814bf254674"

Wat valt hier aan te verbeteren?